Certyfikaty

Dnia 13 maja 2005 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/230/05.

W roku 2013 ukończyłam z wynikiem CELUJĄCYM roczne Szkolenie Tłumaczy Języka Angielskiego (specjalizacja medyczno-prawna, 240 godzin nauki) zorganizowane przez Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu, którego celem było osiągnięcie przez słuchacza biegłości tłumaczenia w mowie i piśmie w zakresie medycyny i prawa.

W roku 2010 ukończyłam z wynikiem BARDZO DOBRYM ultra intensywne, roczne Szkolenie Tłumaczy Języka Angielskiego (360 godzin nauki) zorganizowane przez Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu, którego celem było osiągnięcie przez słuchacza biegłości tłumaczenia w mowie i piśmie.

W roku 2006 ukończyłam szkolenie organizowane przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach realizacji projektu „Kursy dla tłumaczy – Katedra UNESCO”. Kurs prowadzony był przez wykładowców Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy w Katedrze UNESCO w rozwijał umiejętności zawodowe tłumaczy przysięgłych.

W roku 2007 ukończyłam kurs organizowany przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach realizacji projektu „Kursy dla tłumaczy – Katedra UNESCO”. Tytuł kursu: „Praca tłumacza z komputerem (obsługa programu wspomagającego proces tłumaczenia TRADOS”.

Jestem absolwentką kierunku: filologia angielska na Uniwersytecie Jagiellońskim (lata 1998/99 – 2002/03) z tytułem magistra.

Moim mentorem i osobą nadzorującą proces pisania pracy magisterskiej był dr. Władysław Chłopicki. Dr Chłopicki rekomendował mnie min. do stypendium Josepha Conrada.

Biegle posługuję się nowoczesnymi narzędziami ułatwiającymi pracę tłumacza. Umiejętności te potwierdza min. uzyskana w 2007 roku ECDL – Europejska Karta Umiejętności Komputerowych (European Computer Skills Card, nr PL-1003141).