Tłumaczenia prawniczeSpecjalizuję się w tłumaczeniach prawnych i prawniczych związanych
z roszczeniami odszkodowawczymi.

Na stałe współpracuję z kancelariami prawnymi z Anglii i wyspy Jersey,
dla których wykonuję tłumaczenia ustne i pisemne.

Tłumaczenia prawnicze

Your Content Goes Here
 • korespondencja – prawnik-klient
 • spotkania i tele-konferencje – prawnik-klient
 • raporty biegłych
 • zeznania świadków
 • ugody – ubezpieczyciel-klient
 • wyroki sądowe
 • memeoranda
 • rekonstrukcje zdarzeń

Tłumaczenia medyczneSpecjalizuję się w tłumaczeniach medycznych

Na stałe współpracuję z firmami świadczącymi usługi typu:
Case Management, psychologami, lekarzami i pielęgniarkami
z Anglii i wyspy Jersey,
dla których wykonuję tłumaczenia ustne i pisemne.

Na życzenie klienta zagranicznego sporządzam również raporty.


Tłumaczenia medyczne

Your Content Goes Here
 • wizyty lekarskie
 • wizyty – w instytucjach typu MOPS, DPS, NZOZ, itp.
 • raporty biegłych  w  dziedzinie medycyny i psychologii
 • raporty Case Manager’ów i opiekunów osób niepełnosprawnych
 • druki L-4
 • zaświadczenia lekarskie
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego
 • wyniki badań
 • skierowania
 • historie chorób
 • inne

Tłumaczenia specjalistyczneSpecjalizuję się w tłumaczeniach dotyczących

leśnictwa,
gastronomii,
boksu,
oświetlenia awaryjnego,
turystyki
i ubezpieczeń.Tłumaczenia specjalistyczne

Your Content Goes Here
 • LEŚNICTWO – artykuły naukowe – tłumaczenie i korekta (stała współpraca z Katedrą Leśnictwa i Utylizacji Drewna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie), prezentacje, korespondencja.
 • OŚWIETLENIE AWARYJNE – instrukcje urządzeń, audyty, szkolenia, umowy, gwarancje.
 • BOKS – badania medyczne zawodników (MRI, MRA, testy krwi), tłumaczenia ustne podczas Rules Meetings, negocjacji i ceremonii ważenia.
 • TURYSTYKA – przewodniki turystyczne, broszury, ulotki, aplikacje multimedialne o tematyce turystycznej.
 • GASTRONOMIA – karty dań, asortyment produktów, skład produktów.
 • AGD – instrukcje urządzeń, audyty, szkolenia, umowy, gwarancje.
 • HR – artykuły naukowe i referaty dotyczące tematyki zarządzania zasobami ludzkimi, instrukcje urządzeń, audyty, umowy, gwarancje.
 • UBEZPIECZENIA – polisy ubezpieczeniowe, roszczenia odszkodowawcze.

Tłumaczenia uwierzytelnioneStrona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego pisemnego
liczy 1125 znaków ze spacjami.

Każda rozpoczęta strona liczona jest jako strona cała.

Jednostką rozliczeniową tłumaczenia uwierzytelnionego ustnego
jest 1h (60 minut)
.
Czas dojazdu do klienta na tłumaczenie ustne wliczany jest do czasu pracy


(1 h dojazdu = 50% wartości stawki godzinowej za tłumaczenie)


Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenie uwierzytelnione poświadczone jest okrągłym odciskiem
pieczęci tłumacza przysięgłego, na której widnieje imię i nazwisko tłumacza
oraz numer nadany przez Ministra Sprawiedliwości.

Sprawdź moje kwalifikacje na Liście Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa

 • tłumaczenia dokumentów URZĘDOWYCH – akty urodzenia, akty ślubu, akty zgonu, zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego, tłumaczenia ustne podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego, tłumaczenia ustne przy uznaniu dziecka w USC, tłumaczenia ustne w urzędach ds. Cudzoziemców, etc.
 • tłumaczenia dokumentów NOTARIALNYCH – testamenty, pełnomocnictwa, poświadczenia, protokoły, umowy i inne.
 • tłumaczenia dokumentów SĄDOWYCH  – zaświadczenia o niekaralności, KRS, księgi wieczyste, tłumaczenia ustne na rozprawach sądowych, wyroki sądowe, ugody, zeznania świadków i inne.
 • tłumaczenia DRUKÓW SZKOLNYCH  – świadectwa, legitymacje, dyplomy, indeksy.
 • tłumaczenia dokumentów SAMOCHODOWYCH – prawa jazdy, dowody rejestracyjne, faktury zakupu/sprzedaży pojazdów, umowy kupna-sprzedaży, ubezpieczenia.
 • inne – wedle potrzeb.